Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:24
-00:31:25
+00:34:28
8128 6331
415 / 498
-00:24:54
+00:31:11
01:01:20
-00:46:55
+00:31:27
4195 3622
152 / 250
-00:31:03
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii