Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:35
-00:45:10
+00:32:06
8175 6210 4
170 / 244
-00:31:28
+00:22:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii