Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:27
-00:27:18
+00:49:58
11713 4058
62 / 62
+00:37:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii