Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:11
-00:53:34
+00:23:42
3924 3521
51 / 120
-00:36:01
+00:20:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii