Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:43:11
+00:37:45
7657 2386
109 / 128
-00:15:29
+00:33:31
01:00:33
-00:46:12
+00:31:04
7720 1732
116 / 154
-00:18:04
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii