Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:37
-00:45:08
+00:32:08
8194 1973
223 / 308
-00:14:04
+00:29:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii