Paulina Barańska

Polcir / Polcir
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:34:52
-00:10:40
+00:17:17
274 274
K30 : 53
3 3
10 / 10
+00:10:16
01:00:03
-00:46:42
+00:30:34
7511 1651 1 1
78 / 120
-00:29:09
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii