Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:08
-00:36:37
+00:40:39
10794 3457
110 / 120
-00:19:04
+00:37:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii