Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:16
-00:45:29
+00:31:47
8043 6145
40 / 62
-00:18:11
+00:19:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii