Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:45
-00:46:00
+00:31:16
7805 1770
64 / 94
-00:22:25
+00:19:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii