Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:16
-00:39:06
+00:33:55
6004 1711
K20 : 453
186 / 236
-00:17:55
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii