Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:19
-00:30:26
+00:46:50
11555 3951
88 / 94
-00:06:51
+00:34:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii