Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:18
-00:20:57
+00:57:25
6527 1580
157 / 158
-00:01:16
+00:54:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii