Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:17
-00:39:53
+00:33:57
6396 1699
K20 : 539
192 / 263
-00:22:46
+00:32:51
00:56:42
-00:50:03
+00:27:13
5727 910
159 / 308
-00:18:59
+00:24:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii