Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:10
-00:33:35
+00:43:41
11272 7510
107 / 111
-00:06:18
+00:35:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii