Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:20
-00:39:25
+00:37:51
10166 7106
56 / 62
-00:12:07
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii