Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:33
-00:45:42
+00:32:40
4453 3801
185 / 260
-00:34:53
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii