Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:04
-00:48:50
+00:32:06
6291 4718
67 / 99
-00:21:48
+00:32:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii