Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:44
-00:42:01
+00:35:15
9364 6770
473 / 592
-00:20:02
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii