Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:26
-00:47:19
+00:29:57
7211 1506
47 / 84
-00:37:32
+00:17:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii