Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:57
-00:47:05
+00:32:15
5564 1591
K30 : 737
247 / 329
-00:28:44
+00:26:53
00:57:55
-00:51:59
+00:28:57
5185 1064
224 / 394
-00:32:44
+00:20:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii