Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:37
-00:44:08
+00:33:08
8625 2180
433 / 592
-00:22:09
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii