Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:27
-00:37:55
+00:35:06
6269 1856
K40 : 368
183 / 232
-00:17:08
+00:30:40
00:34:21
-00:14:57
+00:16:49
1132 1132
35 / 45
-00:14:57
+00:15:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii