Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:49
-00:42:56
+00:34:20
9043 2409
463 / 599
-00:24:29
+00:30:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii