Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:54
-00:24:51
+00:52:25
11769 4093
81 / 84
-00:24:51
+00:36:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii