Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:19
-01:07:26
+00:09:50
100 94
6 / 308
-00:36:22
+00:07:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii