Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:28
-01:08:47
+00:09:35
52 47
1 / 138
-00:56:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii