Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:57
-00:34:48
+00:42:28
11095 3646
76 / 84
-00:25:01
+00:30:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii