Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:06
-00:29:16
+00:43:45
7543 2613
K30 : 1216
341 / 355
-00:11:26
+00:41:20
01:21:19
-00:22:51
+00:50:59
8501 2967
K30 : 1415
435 / 438
-00:09:15
+00:40:24
00:37:45
-00:10:59
+00:21:18
1914 1914
129 / 142
-00:05:34
+00:15:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii