Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:43
-00:39:02
+00:38:14
10289 3146
68 / 84
-00:29:15
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii