Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:46:52
-00:59:53
+00:17:23
1234 66
60 / 592
-00:37:54
+00:09:44
00:24:45
-00:24:33
+00:07:13
51 51
1 / 91
-00:17:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii