Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:19:34
-00:27:00
+00:49:57
8326 2085 2
106 / 107
-00:14:59
+00:40:49
01:10:06
-00:38:39
+00:41:20
6230 1265 2
78 / 93
-00:23:44
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii