Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:47
-00:37:58
+00:39:18
10515 3279
57 / 62
-00:10:40
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii