Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:03
-00:40:42
+00:36:34
9800 2845
65 / 84
-00:30:55
+00:24:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii