Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:33
-00:57:21
+00:23:35
3087 349
32 / 99
-00:30:19
+00:23:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii