Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:13
-00:46:32
+00:30:44
7599 1683
49 / 84
-00:36:45
+00:18:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii