Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:43
-00:43:27
+00:30:23
5404 1205
K20 : 373
155 / 263
-00:26:20
+00:29:17
00:59:36
-00:47:09
+00:30:07
7305 1556
192 / 308
-00:16:05
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii