Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:53
-00:25:29
+00:47:32
7821 2805
K40 : 552
131 / 134
-00:14:07
+00:41:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii