Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:23
-01:02:22
+00:14:54
606 579
5 / 102
-00:35:03
+00:06:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii