Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:54
-00:50:51
+00:26:25
5324 768
28 / 62
-00:23:33
+00:13:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii