Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:55
-01:02:50
+00:14:26
513 488
2 / 84
-00:53:03
+00:02:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii