Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:44
-00:36:31
+00:41:51
5801 1180
232 / 262
-00:35:35
+00:41:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii