Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:43
-00:53:11
+00:27:45
4648 3802
46 / 99
-00:26:09
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii