Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:34:39
-01:01:10
+00:04:43
26 25
1 / 191
-00:43:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii