Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:26:17
+00:39:36
9090 2341
464 / 498
-00:19:46
+00:36:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii