Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:59
-00:32:16
+00:46:06
6164 1377
130 / 136
-00:10:48
+00:36:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii