Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:17
-00:38:28
+00:38:48
10410 7195
41 / 49
-00:11:11
+00:26:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii