Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:46
-00:27:03
+00:38:50
8992 6714
81 / 94
-00:27:03
+00:31:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii