Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:27
-00:49:27
+00:31:29
6115 4626
62 / 99
-00:22:25
+00:31:27
00:55:58
-00:39:51
+00:26:02
5044 4473
84 / 128
-00:21:55
+00:21:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii