Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:53
-00:28:56
+00:36:57
8694 6593
444 / 498
-00:22:25
+00:33:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii